فرشته زندگی ما رامیلافرشته زندگی ما رامیلا، تا این لحظه 8 سال و 6 ماه و 20 روز سن دارد

عاشقانه برای دخترم رامیلا

به تو که نگاه می کنم غم میرود

تولدت مبارك عشق هشت ساله ى من

مهر ، آبان ،وأى از آذر 💞💞 راميلاى عزيزم ساعت از ١٢ گذشته و وارد بهترين روز سال شديم ، ماهي كه معجزه خداست .. عزيز آذر ماهي من خدا رو به خاطر خلقت وجود پاكت سپاسگزارم و براي سالروز آغاز زندگي تو خوشبختي و آرامش آرزو ميكنم بدون كه بي تو هيچم خوشحالم كه به دنيا اومدي و دنياي من شدي وجودت واسه من يه معجزه ست ، اي زيباترين هديه هستي ، قشنگترين بهانه ي زندگيم ، دار و ندارم ، تكه ايي از قلبم نه ماه رو با من در وجود من ريشه كردى از من سيراب شدى از من عشق گرفتى در من رشد كردى و شكفتى و حالا هشت سال است در دنياى خودت باز هم با منى و من از اين حيث خوشبخت ترينم تو آرامش جانى اين بهترين تعبير از تمام توست ، آرامشم تولدت مباركككككككككك . . . 🍁🍂🍁🍂🍁🍂...
6 آذر 1397
1