فرشته زندگی ما رامیلافرشته زندگی ما رامیلا، تا این لحظه 8 سال و 6 ماه و 20 روز سن دارد

عاشقانه برای دخترم رامیلا

به تو که نگاه می کنم غم میرود

تابستون ۹۷

آدم هاى ديگر را نميدانم، در من امـا .. اولين حسى كه هر روز صبح بيدار ميشود؛ دوست داشتنِ توست ... در كنار تو در كوچه چهار فصل سال ناگهان گل دادند ! نرگسى در چشمان تو گل سرخى بر لبان تو شقايق بر گيسوان تو اقاقيايى در دستان تو و من در پيشگاه تو سكوت كردم ...
9 شهريور 1397
1