فرشته زندگی ما رامیلافرشته زندگی ما رامیلا، تا این لحظه 8 سال و 6 ماه و 20 روز سن دارد

عاشقانه برای دخترم رامیلا

به تو که نگاه می کنم غم میرود

دوستت دارم😍😍😍😍

این روزها نفس کشیدن من ، شده دم و باز...دم حتی به قدر یک بازدم نمی خواهم از من کم شوی این روزها که تو را نفس می کشم! همیشه، همین‌قدر زیبا بمان همین اندازه پرستیدنی باش و همین‌قدر قشنگ بخند، "دست بـه اندازه دلبری‌ات نزن" تا آخر همین‌طور هوش‌از سرم ببر آغوشت و لبخندت "همیشه آرامم می‌کند" زندگی شعر نمی خواهد موسیقی می خواهد، موسیقی صدای تو ! که آرام در گوشم می پیچد ، وقتی عاشقانه می گویی؛ "دوستت دارم ."...
21 مرداد 1397
1