فرشته زندگی ما رامیلافرشته زندگی ما رامیلا، تا این لحظه 8 سال و 6 ماه و 20 روز سن دارد

عاشقانه برای دخترم رامیلا

به تو که نگاه می کنم غم میرود

بهشت کوچکم روزت مبارک

گل ها شناسنامه ندارند شناسنامه ی گل ها را با نام دخترها زده اند 🌸🌹🌼🌺🌻 قصه ی من قصه ی دلدادگیست قصه ی از عقل گذشتن و به دل رسیدن قصه ی قصر آرزوهایی که در دل ها می شکفد و آسمانی می شود و در دل ها ماندنی قصه ی از تو گفتن با امید به تو رسیدن قصه ی فرداهای با تو بودن از تو گفتن ،نوشتن و خواندن و برای با تو بودن و بی تو نبودن دخترم دردونه ی زندگیم روزت مبارک عزیزترینم...
23 تير 1397
1