فرشته زندگی ما رامیلافرشته زندگی ما رامیلا، تا این لحظه 8 سال و 6 ماه و 20 روز سن دارد

عاشقانه برای دخترم رامیلا

به تو که نگاه می کنم غم میرود

زندگی یعنی . . .

    فــقـط “تــو” از لـب مـن شعـر میشوی !… هــرکسـی لایق غـزل عـاشقـانه نیسـت !… سلام نفسم داشتم به این فکر میکردم که زندگی چقدر پیچیده ولی ساده است زندگی در کنار تو برای ما یه زندگی دوباره است زندگی یعنی اینکه تو بیایی و من و بدون دلیل ببوسی زندگی یعنی ، وقتی که دراز می کشم می یایی و روی دستای من میخوابی زندگی یعنی ،یهو چشمام رو باز میکنم می بینم که تو بغلم مثل فرشته ها خوابت برده زندگی یعنی اینکه می شینی پای تلویزیون و کارتون نگاه میکنی و منم مشتاقانه به تو نگاه میکنم زندگی یعنی تو وقتی که تو خونه بدو بدو میکنی و می گی ...
17 بهمن 1391

دوستت دارم به وسعت ...

  دعامیکنم که هیچگاه چشمهای زیبای تورا درانحصارقطره های اشک نبینم دعامی کنم که لبانت رافقط درغنچه های لبخندببینم دعامیکنم دستانت که وسعت آسمان و پاکی دریا و بوی بهار را داردهمیشه ازحرارت عشق گرم باشد من برایت دعامیکنم که گل های وجود نازنینت هیچگاه پژمرده نشوند برای شاپرک های باغچه خانه ات دعامیکنم که بالهایشان هرگز محتاج مرهم نباشند من برای خورشید آسمان زندگیت دعامیکنم که هیچگاه غروب نکند   عزیزترینم سلام رامیلای قشنگم پرنده خوشبختی من سلام قشنگم نمی دونی چه لحظه های نابی رو باهات میگذرونم و چه کیفی میکنم از بودن کنار تو اینقدر شادم میکنی که به هی...
7 بهمن 1391
1